Tag: Mirai Asumi

Lạc vào động bàn tơ của em gái lầu xanh Mirai Asumi

Lạc vào động bàn tơ của em gái lầu xanh Mirai Asumi. Lúc đó tôi cảm thấy có ai đó đang theo dõi và tôi nhìn sang bên trái. Đôi mắt bà lão mở to, quan sát cử động của tôi không chớp mắt. Tôi sợ hãi và xấu hổ. Hai ngón ...